Kallelse till Höstårsmöte 20/11


Medlemmarna i föreningarna Ljungskile SK, Ljungskile SK Damfotboll och Ljungskile SK Herrfotboll kallas till 
ordinarie Höstårsmöte.

???? Måndag 20 november kl: 19.00
???? Skarsjövallen

– Stadgeenliga ärenden

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23 oktober.
Kontaktuppgifter till styrelsen, klicka här >>

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på LSK:s sportkontor fr.o.m. 13 november.

Kontakt med valberedning:
Urban Gråsjö
???? 0704-61 47 53
???? urban.grasjo@hv.se

Sune Björk
???? 0704-35 31 99
???? ssbj48@gmail.com

Välkomna!

 


Föredragningslista

 1. Öppning
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesfunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
 8. Val av styrelse
  a) ordförande 1 år
  b) övriga styrelseledamöter
  c) suppleanter (att tjänstgöra enl. vald ordning)
 9. Val av representanter Ungdomssektionen
 10. Verksamhetsplan 2024
 11.  Avgifter 2024
  a) Medlemsavgift
  b) Träningsavgifter
 12. Budget 2024
 13. Motioner
 14. Vi mötet väckta frågor
 15. Avslutning
cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail