Till dig som är förälder

Här har vi på LSK samlat material som är en bra grund för dig som förälder när du ska prata med dina barn om deras kroppsliga integritet och rättigheter

Så här många utsätts för sexuella övergrepp

Forskarna framhåller att sexuella övergrepp mot barn är vanligare än många tror. Enligt SBU* har 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Det blir, lågt räknat, ungefär tre barn i en klass på 30 barn. Detta visar undersökningen från 2007.

Enligt mer färska undersökningar via Stiftelsen Allmänna Barnhuset rör det sig snarare om 1 barn av 5, det vill säga sex barn i varje klass.

När vi räknar på hur många vi tror utsätts för sexuella övergrepp i Sverige utgår vi från den statistik som finns hos Brottsförebyggande rådet, Brå. Deras siffror bekräftar det vi redan vet – att det är svårt att berätta om sexuella övergrepp, både för vuxna och barn. Brås statistik visar att 2 av 10 sexualbrott anmäls. Studier gjorda på barn pekar på att det är ännu svårare för barn att berätta och att bara 1 av 10 utsatta barn gör det. Det här gör att det inte går att veta exakt hur vanligt sexuella övergrepp mot barn är.

Brå:s statistik visar att cirka 18 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av dessa är 3 000 våldtäkter på barn mellan 0 och 17 år. Lika många, 3 000 våldtäkter, anmäls av vuxna varje år. De siffror som finns tyder helt enkelt på att ett barn löper tre gånger så stor risk att våldtas som en vuxen.

Om man räknar med Brå:s mörkertal, alltså att endast 2 av 10 sexualbrott anmäls, så landar siffrorna på 90 000 sexualbrott, varav 30 000 våldtäkter, varje år. Det ger närmare 250 sexuella övergrepp eller utnyttjanden på barn eller vuxna, varje dag – bara i Sverige.

Endast 4,2% av de anmälda sexualbrotten mot barn leder till en fällande dom. Förra året gjordes 3 170 anmälningar om våldtäkt mot barn. Av dem ledde 134 fall till en fällande dom.

Läs mer på dagsattprataom.se

*SBU = Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

 

LSK:s kroppsregler

 • Din kropp är DIN, den är värdefull & DU bestämmer över den!
 • Snopp, Snippa, Rumpa, Bröst & Mun är dina Privata delar.
 • Privata delar är OK att röra ensam.
 • Privata delar är inte OK att röra på andra vuxna.
 • Privata delar är OK att vuxna rör vid blöjbyte eller toaletthjälp, men bara om det känns bra, inte gör ont, vuxne bär handskar och den vuxne ska veta vad som är OK!
 • Toalettbesök är en privat stund som man går på ensam.
 • Det är OK att be en vuxen om hjälp vid toalettbesök.
 • Vuxna och barn rör inte varandras privata delar, det är förbjudet, den vuxne ska veta det!
 • Ett NEJ är alltid ett NEJ!
 • Man får alltid berätta en hemlis som inte känns bra i magen, även om någon säger att du inte får.
 • Om någon rör dina privata delar som känns bra, men som ändå känns fel, eller du vet att det är fel. Var aldrig rädd för att berätta, det finns alltid någon vuxen som kan hjälpa dig.
 • Det är inte OK att bryta en kroppsregel!

Källa

Sexuella övergrepp är när någon...

 • tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd.
 • pratar eller tittar på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
 • tvingar en att ha sex fast man inte vill.
 • tvingar en att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på internet inomhuseller utomhus.
 • gör något sexuellt mot någon blir fotad eller filmad som inte kan säga nej eller skydda sig, till exempel någonsom är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsvariation.
 • blir fotad eller filmad med eller utan kläder på ett sexuellt sätt mot sin vilja.
 • försöker köpa eller byta till sig sex med till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.
 • som är vuxen har sex med någon under 15 år. Brottet heter våldtäkt mot barn och är mycket allvarligt.
 • som är 15 år eller äldre har sex med någon som är yngre än 15 år, (det finns ett undantag, det är när personerna som har sex är nästan lika gamla och båda vill ha sex, men en av dem är över 15 år och den andra inte har fyllt 15 år).
  Källa

Sexuella övergrepp är ALLTID förövarens fel

 • Det spelar ingen roll om du känner personen eller inte.
 • Det spelar ingen roll om du är kär i personen.
 • Det spelar ingen roll hur du ser ut eller hur du klär dig.Den som utsätter någon för sexuella övergrepp begår ett mycket allvarligt brott. Det är alltid den som begår över-greppet som gör fel, aldrig den som blir utsatt. Att utsättas för sexuella övergrepp kan skada både kroppen och själen.

Källa

Om du har blivit utsatt eller om du är orolig att någon annan har blivit utsatt så kan du kontakta polisen och göra enpolisanmälan genom att ringa 114 14. Det är viktigt att söka hjälp och läkarvård. Det kan också vara bra att prata meden vuxen du litar på.

Inget barn ska behöva bli utsatt för övergrepp och därför ska nolltolerans råda mot sexuella kränkningar och övergrepp!

En film om sexuella övergrepp med dig som vuxen som målgrupp

En film om sexuella övergrepp som du kan kolla på tillsammans med dina barn

Är du orolig för ett barn i din närhet? Gör en orosanmälan till socialtjänsten HÄR 

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail